Elisa Alén González

ORCID:0000-0002-6304-7805

Elisa Alén González é Profesora Titular no Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia da Universidade de Vigo. Entre 2012 e 2017 foi membro do Consello Galego de Turismo (Xunta de Galicia).

As súas liñas de investigación principal encádranse no eido da mercado-tecnia no sector turístico, con especial atención aos campos do turismo termal, o turismo senior o turismo accesible o turismo trasfronteirizo entre Galicia e o norte de Portugal ou o turismo literario. Os seus traballos recentes versan sobre realidade virtual no mundo do turismo, xeoturismo e accesibilidade.

Entre a súas contribucións máis destacadas inclúense: 

  • Nicolau, J.L.; Losada, N., Alén, E.; Domínguez, T. (2020): “The staged nature of decisionmaking among senior tourists”, Journal of Travel Research, Vol. 59, No. 4, pp. 602-613.
  • Rodríguez Campo, L.; Braña-Rey, F; Alén González, E.; Fraiz Brea, J.A (2020): “The liminality in festivals: Identity, belonging and hedonism as values of tourist satisfaction”, Tourism Geographies, Vol. 22, No. 2, pp. 229-249.
  • Losada Sánchez, N.; Alén González, E.; Cotos Yañez, T.; Domínguez Vila, T. (2019): “Spatial heterogeneity in Spain for senior travel behavior”, Tourism Management, Vol. 70, February, pp. 444-452.
  • Domínguez Vila, T.; Darcy, S.; Alén González, E. (2015): “Competing for the disability tourism market - A comparative exploration of the factors of accessible tourism competitiveness in Spain and Australia”, Tourism Management, vol. 47, april, pp. 261-272.
  • Alén González, M.E.; Nicolau, J.L.; Losada Sánchez, N., Domínguez Vila, T. (2014): “Determinant factors of senior touristsʼ length of stay”, Annals of Tourism Research, Vol. 49, pp. 19-32.

 

PROXECTOS

No data was found