Grupos de investigación

As tres universidades públicas galegas achegan persoal ao CISPAC dende un total de 30 grupos de investigación de moi diversas áreas de coñecemento, conformando o potencial ecosistema investigador do centro como interuniversitario. Así, atópanse representados no centro ata 19 grupos de investigación da Universidade de Santiago de Compostela, 6 grupos da Universidade da Coruña, e 5 grupos da Universidade de Vigo.

AA1

Grupo de Investigaciones Agroambientales y Alimentarias

AA1

Ir á web

Análisis Políticos

GI-1161
Equipo de Investigacións Políticas

Análisis Políticos

Ir á web

BA2

Bioloxía Ambiental

BA2

Ir á web

BiFeGa

Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación

BiFeGa

Ir á web

BioMODEM

GI-1720
Modelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas

BioMODEM

Ir á web

CulXeo

G000339
Grupo Interdisciplinar de Patrimonio Cultural e Xeolóxico.

CulXeo

Ir á web

ECOAGRASOC

GI-1899
Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social

ECOAGRASOC

Ir á web

EcoPast

GI-1553

EcoPast

Ir á web

EMITUR

OC2
Organización e Comercialización

EMITUR

Ir á web

ESOMI

G000259
Equipo de Investigación Sociedades en Movemento

ESOMI

Ir á web

G000257

Dereito Público Global (Observatorio do Litoral)

G000257

Ir á web

GALABRA

GI-1811
Grupo de Estudios de los sistemas culturales gallego, luso, brasileño y africanos de lengua portuguesa

GALABRA

Ir á web

GEMAP

GI-1243
Grupo de estudios medioambientales aplicados al patrimonio natural y cultural

GEMAP

Ir á web

GEPN-AAT

GI-1534
Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste. Arqueoloxía, Territorio e Antigüidade

GEPN-AAT

Ir á web

GESPIC

GI-1170
Grupo de Estudos de Historia Empresarial e Sectorial. Pesca, Industria e Comercio

GESPIC

Ir á web

GET

G000661
Grupo de Estudios Territoriales

GET

Ir á web

GIEEAH

EA5
Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia

GIEEAH

Ir á web

GICAP

G000376
Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio

GICAP

Ir á web

HAAYDU

GI-1510
Historia da Arte, da Arquitectura e do Urbanismo

HAAYDU

Ir á web

HISPONA

GI-1928
Historia Política y de los Nacionalismos

HISPONA

Ir á web

HISTAGRA

GI-1657
Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX.

HISTAGRA

Ir á web

Historia Moderna

GI-1921
Grupo de Investigación en Historia Moderna

Historia Moderna

Ir á web

Iacobus

GI-1907
Proxectos e Estudos Sobre Patrimonio Cultural

Iacobus

Ir á web

LAPSO

E000485
Grupo de Análise e Prospectiva Sociopolítica

LAPSO

Ir á web

Novos Medios

GI-1641 Nuevos Medios (Tendencias, Cibermedios, Impresos)

Novos Medios

Ir á web

SIFC

GI-1919
Síncrisis. Investigación en Formas Culturais

SIFC

Ir á web

Te-Bio

GI 1934
Territorio-Biodiversidade

Te-Bio

Ir á web

TEAM

GI-2178
Territorio e Ambiente

TEAM

Ir á web

TLLC

GI-1371
Teoría da literarura e Literatura comparada

TLLC

Ir á web