Transparencia

O goberno e o funcionamento do CISPAC guíase polos principios de publicidade e transparencia que se aplican nas administracións públicas. Estes criterios rexen, tanto para as actividades e as accións de carácter público, como para as relacións internas no seo da súa comunidade investigadora, consonte aos códigos e principios que deben observar as entidades suxeitas a titularidade pública.