Axenda científica

A axenda científica do CISPAC proponse dar saída múltiples problemáticas e retos. Con este obxectivo divide as súas accións en cinco campos, determinados por unha serie de programas científicos e, á súa vez, resulta nas principais liñas de investigación do centro.

Campos de investigaciónProgramas científicosLiñas de investigación
Paisaxes que teñen xente- Despoboamento e avellentamento
- Movementos poboacionais
- Desigualdades sociais
- Sociedade e estrutura do hábitat
- Relación bidireccional demográfica e paisaxe
- Despoboamento
- Xénero
Paisaxes que producen- Sistemas agroalimentarios e o seu impacto no territorio
- Combate do despoboamento nunha lóxica de sustentabilidade
- Resiliencia dos sectores produtivos
- Impacto do cambio climático no territorio
- Transición verde (enerxética e ambiental)
- Produción e sustentabilidade
- Agroecoloxía e Historia
Paisaxes que se gobernan- Participación social na gobernanza da paisaxe
- Vellos e novos comúns
- Gobernanza desde a perspectiva de xénero
- Innovación social e emerxencia climática
- Paisaxe como común
- Participación
- Coprodución de saberes
- Paisaxe urbana
Paisaxes con patrimonio- Patrimonio e sociedade
- Pratimonio e economía
- Patrimonio experimental
- Teoría crítica da paisaxe
- Cadea de valor do patrimonio
- Paisaxe como memoria
- Territorio e percepción
Paisaxes visitadas- Itinerarios culturais
- Efectos do turismo masivo
- Actividade turística na lóxica bioeconómica
- Desenvolvemento turístico en contextos de crise
- Camiño de Santiago
- Turismo e territorio
- Sustentabilidade turística