Convenio de Colaboración entre a Conselleria de cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Santiago de Compostela para a realización dunha actuación arqueolóxica na Cova Eirós (Triacastela) (2022-CP073)

Duration: 16/06/2022 - 30/10/2022
Funding Entity: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia

Investigador/a principal

Type of project​:
Convenios e contratos