Research groups

CISPAC personnel come from 33 research groups at the three regional universities, including as many as 19 at the University of Santiago de Compostela, 6 at the University of A Coruña and 5 at the University of Vigo. They represent very diverse areas of knowledge and together they embody the interuniversity potential of the CISPAC research ecosystem.

AA1

Grupo de Investigaciones Agroambientales y Alimentarias

AA1

Go to the website

Análisis Políticos

GI-1161
Equipo de Investigacións Políticas

Análisis Políticos

Go to the website

BA2

Bioloxía Ambiental

BA2

Go to the website

BiFeGa

Grupo de Investigación en Estudos Literarios e Culturais, Tradución e Interpretación

BiFeGa

Go to the website

BioMODEM

GI-1720
Modelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas

BioMODEM

Go to the website

CulXeo

G000339
Grupo Interdisciplinar de Patrimonio Cultural e Xeolóxico.

CulXeo

Go to the website

ECOAGRASOC

GI-1899
Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social

ECOAGRASOC

Go to the website

EMITUR

OC2
Organización e Comercialización

EMITUR

Go to the website

ESOMI

G000259
Equipo de Investigación Sociedades en Movemento

ESOMI

Go to the website

G000257

Dereito Público Global (Observatorio do Litoral)

G000257

Go to the website

GALABRA

GI-1811
Grupo de Estudios de los sistemas culturales gallego, luso, brasileño y africanos de lengua portuguesa

GALABRA

Go to the website

GEMAP

GI-1243
Grupo de estudios medioambientales aplicados al patrimonio natural y cultural

GEMAP

Go to the website

GEPN-AAT

GI-1534
Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste. Arqueoloxía, Territorio e Antigüidade

GEPN-AAT

Go to the website

GESPIC

GI-1170
Grupo de Estudos de Historia Empresarial e Sectorial. Pesca, Industria e Comercio

GESPIC

Go to the website

GET

G000661
Grupo de Estudios Territoriales

GET

Go to the website

GIEEAH

EA5
Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica, Agroecoloxía e Historia

GIEEAH

Go to the website

GICAP

G000376
Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio

GICAP

Go to the website

HAAYDU

GI-1510
Historia da Arte, da Arquitectura e do Urbanismo

HAAYDU

Go to the website

HISPONA

GI-1928
Historia Política y de los Nacionalismos

HISPONA

Go to the website

HISTAGRA

GI-1657
Historia agraria e política do mundo rural. Séculos XIX e XX.

HISTAGRA

Go to the website

Historia Moderna

GI-1921
Grupo de Investigación en Historia Moderna

Historia Moderna

Go to the website

Iacobus

GI-1907
Proxectos e Estudos Sobre Patrimonio Cultural

Iacobus

Go to the website

LAPSO

E000485
Grupo de Análise e Prospectiva Sociopolítica

LAPSO

Go to the website

Novos Medios

GI-1641 Nuevos Medios (Tendencias, Cibermedios, Impresos)

Novos Medios

Go to the website

SIFC

GI-1919
Síncrisis. Investigación en Formas Culturais

SIFC

Go to the website

Te-Bio

GI 1934
Territorio-Biodiversidade

Te-Bio

Go to the website

TEAM

GI-2178
Territorio e Ambiente

TEAM

Go to the website

TLLC

GI-1371
Teoría da literarura e Literatura comparada

TLLC

Go to the website