Querídisimo Aydillo: Acción Gallega a través do epistolario inédito López Aydillo-Basilio Álvarez

Ano: 2022

en VVAA, Justo Beramendi. Galego por elección, Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, p. 133-144.

Autor/a:
Miguel Cabo Villaverde

Tipo de publicación:
Capítulos de libros