A familia Villaverde: unha saga de ferraxeiros entre o século dezanove e o vinte e un

Ano: 2022

en Miguel Cabo y Rafael García Ferreira (eds.), Sagas empresariais de Santiago, Santiago: Editorial Guiverny y Consorcio de Santiago, DL: C 1754-2022, pp.171-179.

 

Autor/a:
Miguel Cabo Villaverde

Tipo de publicación:
Capítulos de libros