Visitantes e actividade comercial en Santiago de Compostela: relação espaço-temporal no ano 2015

Ano: 2022

en Pazos-Justo, Carlos, Busto Miramontes, Beatriz & Sotelo Docío, Susana (Eds.) (2022). Comunidades Locais e Caminhos de Santiago. Alianças e Ameaças. Humus.

Autores/as: Emilio V. Carral Vilariño; Marisa del Río Araújo

Autor/a:
Emilio Carral Vilariño

Tipo de publicación:
Capítulos de libros