Consolidación 2021 GRC GI-1534 - Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste-Arqueoloxía, Antigüidadee Territorio - GEPN-AAT

Duración: 01/01/ 2021 - 30/11/2024
Entidade financiadora: Xunta de Galicia

Investigador/a principal

Tipo de proxecto​:
Autonómico