Consolidación 2020 GRC GI-1899 Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social – ECOAGRASOC / (2020-PG013) Ref. ED431C 2020/13

Duración: 01/01/2020 - 30/11/2023
Entidade financiadora: Consellería de Educación, Xunta de Galicia

Investigador/a principal

Tipo de proxecto​:
Autonómico