Consolidación 2020 GPC - GI-1907 Proxectos e estudos sobre patrimonio cultural – IACOBUS. / ED431B 2020/10

Duración: 01 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2022
Entidade financiadora: Consellería de Cultura e Universidades, Xunta de Galicia

Investigador/a principal

Tipo de proxecto​:
Autonómico