Proxecto de sondaxes valorativas e prospección do túmulo e posible antropomorfo situados na ladeira Sudeste do Castro de Elviña.

Duración: 15/06/2022 -15/11/2022
Entidade financiadora: Concello de A Coruña

Investigador/a principal

Tipo de proxecto​:
Convenios e contratos