Convenio de colaboración entre o Concello de Xermade e a Universidade da Coruña para o impulso da rehabilitación das reitorais de Xermade e Roupar

Duración: 9/06/22, prorrogable 4 anos

Investigador/a principal

Tipo de proxecto​:
Convenios e contratos