Convenio de colaboración entre Consellería de medio Rural e a USC para a elaboración da proposta do Plan Estratéxico da PAC en Galicia Horizonte 2030

Duración: 21/10/2019 - 28/02/2023
Entidade financiadora: UE (FEADER)

Investigador/a principal

Tipo de proxecto​:
Convenios e contratos