Xornada sobre “Novas experiencias en Patrimonio Cultural: da investigación á sociedade”

27/09/2022

As I Xornadas sobre “NOVAS EXPERIENCIAS EN PATRIMONIO CULTURAL: DA INVESTIGACIÓN Á SOCIEDADE”, que se celebrarán no CISPAC, están organizadas polo Grupo Interdisciplinar en Patrimonio Cultural e Xeolóxico (CULXEO), da Universidade da Coruña.

Estas Xornadas reunirán aos principais investigadores das tres universidades de Galicia en Patrimonio Cultural, tanto no ámbito da arqueoloxía como no do estudo do deterioro e da conservación do Patrimonio Construido. A intención destas Xornadas é expoñer os últimos avances realizados por estes investigadores e os seus proxectos en curso, así como crear un espacio de discusión e troca de ideas.

Programa:

09:30 – Conferencia inaugural

Manuela Martins (Universidade do Minho, Braga)

10:30 Sesión I. Posta en valor, xestión e difusión do patrimonio: Xacementos arqueolóxicos

Rebeca Blanco Rotea (Universidade do Minha, Braga)

María Elvira Lezcano González (UDC)

Pilar Prieto Martínez (UDC)

Juan Luís Montero Fenollós (UDC)

María Martín Seijo (Universidad de Cantabria)

Aurora Grandal D’Anglade (UDC)

Adolfo Fernández Fernández (UVigo)

Jorge Sanjurjo Sánchez (UDC)

15:00 Sesión II. Investigación para a conservación e xestión de monumentos e xacementos

José Carlos Sánchez Pardo (USC)

David Freire Lista (Universidade do Alto Douro -Tras os Montes)

Massimo Lazzari (USC)

Patricia Sanmartín Sánchez (USC)

Ana Jesús López Díaz (UDC)

Beatriz Prieto Lamas (USC)

Iago Antonio Pozo (UVigo)

17:20 Coloquio e conclusións

Sesións abertas ao público previa inscripción

Máis información no enderezo cispac.xestion@usc.es

Facebook
Twitter