V Día de Parolada do CISPAC

27/02/2023

O venres 3 de marzo ás 11:30 h, o CISPAC organiza a 5ª sesión do ciclo de Días de parolada, no que os investigadores e investigadoras do Centro achegan ao público o estado das súas investigacións.  

Desta volta, investigadores da Universidade da Coruña e da Universidade de Santiago presentarán os seus traballos sobre ‘Mercado de traballo e xénero‘.

Contaremos coas intervencións de Mónica Ferrín, Andrea Rivas, Luisa Muñoz, Raquel Martínez e Laura Oso.

O evento terá lugar no Seminario 103 do CISPAC (Edificio Fontán, Cidade da Cultura) e poderá seguirse en liña na ligazón embaixo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZmZGQwYzQtMTgzNi00YzRiLWI5ZTktOWIyNmUyZGY2ODli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%22defce005-c48c-45e5-8fae-5d17b95319bd%22%7d

A asistencia é libre e gratuíta. 

Facebook
Twitter