IV Sesión do Ciclo Teses en Discusión

17/04/2023

O venres 21 de abril de 2023, dende as 12:00h, o CISPAC celebra a IV Sesión do Ciclo Teses en Discusión.

Desta volta, presentarán os seus traballos de doutoramento as investigadoras Chiara Vacirca e Elisa Bosisio.

Programa:

12:00h Chiara Vacirca

Il Salento oltre la Xylella : Immaginari socio ecologici nella transizione

13:00h Elisa Bosisio

Eco-logie/-nomie femministe: per una topografia della riproduzione sociale in mondi più- che-umani dentro la crisi socio-ambientale

A sesión poderase seguir en liña na ligazón embaixo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZmZGQwYzQtMTgzNi00YzRiLWI5ZTktOWIyNmUyZGY2ODli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%22defce005-c48c-45e5-8fae-5d17b95319bd%22%7d

Facebook
Twitter