Xavier Simón Fernández

ORCID:0000-0002-5667-0367

Xavier Simón é catedrático da Universidade de Vigo no departamento de Economía Aplicada.

As súas liñas de investigación sitúanse no campo da economía ecolóxica. Na actualidade desenvolve dúas liñas de investigación: transición enerxética e medio rural; análise de sistemas alimentario para a sustentabilidade.

Produción escollida:

  • Entre as súas publicacións destacan:
  • Copena; Pérez Neira; Macías; Simón. Community forest and mushrooms: Collective action initiatives in rural areas of Galicia. Forest Policy and Economics. 135, pp. 102660. 14/01/2022.
  • Pérez-Neira; Simón; Copena. Agroecological public policies to mitigate climate change: public food procurement for school canteens in the municipality of Ames (Galicia, Spain). Agroecology and Sustainable Food Systems. pp. 1 - 27. Taylor and Francis, 2021. Disponible en Internet en: . ISSN 2168-3573
  • Armengot; Beltrán; Schneider; Simón; Pérez-Neira. Food-energy-water nexus of different cacao production systems from a LCA approach. Journal of Cleaner Production. 304, pp. 126941. Elsevier, 2021. Disponible en Internet en: . ISSN 0959-6526
  • David Pérez-Neira; Damián Copena; Laura Armengot; Xavier Simón. Transportation can cancel out the ecological advantages of producing organic cacao: The carbon footprint of the globalized agrifood system of ecuadorian chocolate. Journal of Environmental Managment. 276, pp. 111306. Elsevier, 15/12/2020. Disponible en Internet en: . ISSN 0301-4797
  • Xavier Simón Fernández; Damián Copena Rodríguez; María Montero Muñoz. Strong wind development with no community participation. The case of Galicia (1995–2009). Energy Policy. 133, pp. 110930. Elsevier, 19/09/2019. Disponible en Internet en: . ISSN 0301-4215

PROXECTOS