Xabier Pontevedra Pombal

ORCID:0000-0002-1095-6167

Xabier Pontevedra Pombal é Profesor Titular no Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela. É membro do Grupo de Estudos Medioambientais aplicados ó Patrimonio Natural e Cultural (GEMAP, GI-1243).

As súas liñas de investigación céntranse na análise do solo e o seu papel no funcionamento dos ecosistemas e a dinámica da paisaxe, como compoñente primordial na ocupación do territorio e no potencial produtivo. Analiza as súas as súas capacidades na aportación de bens ambientais e socioeconómicos, e o impacto asociado ao Antropoceno.

É investigador principal do proxecto “Determinación do estado de conservación, deseño de seguimento e redacción de medidas de conservación para os tipos de hábitat de turbeiras ácidas, turbeiras calcarias e paraturbosos de Galicia”, financiado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; e participa no proxecto “Climate Impacts of the Common Era on Aquatic Systems in NW Spain” da Axencia Estatal de Investigación de España.

Das máis de 90 traballos publicados, o 60% foron en revistas Q1 ou en editoriais internacionais. O 50% desta investigación desenvolveuse nos últimos 10 anos. Participou en 33 proxectos de investigación e en máis de 20 actividades de I+D con instituciones públicas e privadas.

Entre a súas aportacións máis destacadas inclúense:

  • Martínez-Cortizas, A.; Pontevedra-Pombal, X; García-Rodeja Gayoso, E.; Nòvoa-Muñoz, J. C.; Shotyk, W. 1999. Mercury in a Spanish peat bog: archive of climate change and atmospheric metal deposition. Science, 284: 939-942.
  • Fagundez, J., Pontevedra-Pombal, X. 2022. Soil properties of North Iberian wet heathlands in relation to climate, management and plant community. Plant and Soil . D.O.I.: 10.1007/s11104-022-05393-6
  • Valcarcel, M., Vázquez-Rodríguez, A. L., Pontevedra-Pombal, X. 2022. Inestabilidad de ladera natural e inducida asociada a grandes movimientos en masa durante el Pleistoceno-Holoceno en la Serra dos Ancares (NW de la Península Ibérica). Anales de Geografía de la Universidad Complutense 42, 301-329.
  • Pontevedra-Pombal, X., Castro, D., Souto, M., Fraga, I., Blake, W.H., Blaauw, M., López-Sáez, J.A., Pérez-Díaz, S., Valcárcel, M., García-Rodeja, E. 2018. 10,000 years of climate control over carbon accumulation in an Iberian bog (southwestern Europe). Geoscience Frontiers, 10: 1521-1533.
  • Pontevedra-Pombal, X., Mighall, T.M., Nóvoa-Muñoz, J.C., Peiteado-Varela, E., Rodríguez-Racedo, J., García-Rodeja, E., Martínez-Cortizas, A. 2013. Five thousand years of atmospheric Ni, Zn, As, and Cd deposition recorded in bogs from NW Iberia: Prehistoric and historic anthropogenic contributions. Journal of Archaeological Science, 40: 764 – 777.

PROXECTOS

No data was found