Samuel Nión-Álvarez

ORCID:0000-0001-9717-2383

Samuel Nión Álvarez é investigador posdoutoral Margarita Salas na facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, actualmente de estancia no Instituto de Ciencias do Patrimonio, CSIC (2022/2023). Forma parte do grupo de investigación: Síncrisis, Investigación en Formas Culturales. Obtivo o seu título de doutor na Universidade de Santiago de Compostela (2021).

As súas principais liñas de investigación inclúen Arqueoloxía, Idade do Ferro, Protohistoria do Noroeste peninsular, Teoría Arqueolóxica, Estudos sobre a Colonización, Household Archaeology, Arqueometalurxia, Romanización e cambio cultural.

Entre a súa produción científica destaca:

-   PARCERO OUBIÑA, C.; ARMADA PITA, X.L., NIÓN-ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ ÍNSUA, F. 2020. All together now (or not): change, resistance, resililience in the NW Iberian Peninsula between the Bronze Age – Iron Age. In CURRAS, B.X.; SASTRE, I. (eds.). Alternative Iron Ages. Social theory from archaeological analysis. Routledge, Abingdon/New York. 151-175.

-   PARCERO-OUBIÑA, C.; NIÓN-ÁLVAREZ, S. 2021. Forms of settlement inequality over space. A GIS-based method for measuring differences among settlements. Journal of Archaeological Science: Reports, 35 (376). 102739. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102739

-   NIÓN-ÁLVAREZ, S.; GONZÁLEZ CASTRO, M.G.; RIVAS NÓDAR, M.A. 2021. Una puerta a la ocupación prerromana de A Coruña: El yacimiento de Príncipe 17. Spal, 30 (2). 124-157. https://doi.org/10.12795/spal.2021.i30.20

-   NIÓN-ÁLVAREZ, S. 2022. The metalworker as social agent: A longue durée approach from North-Western Iberia Atlantic façade (9th-1st centuries BCE). Cambridge Archaeological Journal. https://doi.org/10.1017/S0959774321000615

- NIÓN-ÁLVAREZ, S. 2022. Analysing Social Processes Through Domestic and Public Spaces. An Approach from Northwest Iberia (9th-1st Centuries BC). Journal of Mediterranean Archaeology, 35 (2).

 

PROXECTOS

No data was found