Salustiano Mato de la Iglesia

ORCID:0000-0003-4392-4302

Salustiano Mato é catedrático de Zooloxía no departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal da Universidade de Vigo. Forma parte do grupo de investigación: Biología Ambiental.

As súas principais liñas de investigación inclúen a zooloxía, a biodiversidade, a ecoloxía, a xestión de residuos, a compostaxe, a biotecnoloxía, as especies invasoras, o impacto medioambiental e a contaminación.

Actualmente é investigador principal dos proxectos “APIXEN”, financiado pola xunta de Galicia e “Ecotoxicological evaluation of recyclable polymers and biopolymers”, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación.

Entre a súa produción científica destacan: 

  • Rojas-Nossa, S. V., Gil, N., Mato, S., & Garrido, J. (2021). Vespa velutina: características e impactos de una exitosa especie exótica invasora. Ecosistemas, 30(2), 2159-2159.
  • Alves, D., Villar, I., & Mato, S. (2019). Thermophilic composting of hydrocarbon residue with sewage sludge and fish sludge as cosubstrates: Microbial changes and TPH reduction. Journal of environmental management, 239, 30-37.
  • Villar, I., Alves, D., & Mato, S. (2017). Product quality and microbial dynamics during vermicomposting and maturation of compost from pig manure. Waste Management, 69, 498-507.
  • Villar, I., Alves, D., Pérez-Díaz, D., & Mato, S. (2016). Changes in microbial dynamics during vermicomposting of fresh and composted sewage sludge. Waste management, 48, 409-417.
  • Villar, I., Alves, D., Garrido, J., & Mato, S. (2016). Evolution of microbial dynamics during the maturation phase of the composting of different types of waste. Waste Management, 54, 83-92. DOI: 10.1016/j.wasman.2016.05.011

PROXECTOS

No data was found