Raquel Martínez Buján

ORCID:0000-0003-0260-0651

Raquel Martínez Buján é profesora contratada na Facultade de Socioloxía e Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña. Forma parte do grupo de investigación: Equipo de Investigación Sociedades en Movimiento (ESOMI).

As súas liñas de investigación cobre as migración, o xénero, os traballos de coidados, as políticas sociais, o envellecemento, a demografía e a comunidade.

Na actualidade e investigadora principal do proxecto “The model of long-term care in transition: the articulation of community programmes in the public welfare system adter Covid-19”, financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación e colabora tamén co proxecto titulado “Care, inequality and Wellbeing in Transnational Families in Europe: A Comparative Intergenerational Study in Spain, France, Sweden and UK (CAREWELL)”, financiado por JPI.More Years.Better Lives y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Entre a súa extensa producción científica cabe subliñar: 

  • Diz, C., Estévez, B. and Martínez-Buján, R. (2022, e.p.). “Caring democracy now: Caring Democracy Now: Neighborhood Support Networks in the Wake of the 15-M”. Social Movement Studies.
  • Oso, L. y Martínez-Buján, R. (2022). “Welfare Paradoxes and Interpersonal Pacts: Transnational Social Protection of Latin American Migrants in Spain”. Social Inclusion, 10(1).
  • Martínez-Buján, R. y Moré, P. (2021). “Migraciones, trabajo de cuidados y riesgos sociales: las contradicciones del bienestar en el contexto de la COVID-19”. Migraciones, 43:1-26.
  • Martínez-Buján, R. (2019). “Here or there? Gendered return migration to Bolivia from Spain during economic crisis and fluctuating migration policies”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 45(16): 3105-3122.
  • Martínez-Buján, R. (2015), “Gendered motivations for return migration to Bolivia from Spain”, Journal of Immigrants and Refugee Studies, 13(4): 401-418.

PROXECTOS