Ramón Fábregas Valcarce

ORCID:0000-0002-7940-6884

Ramón Fábregas Valcarce é catedrático de Prehistoria na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago. É coordinador do grupo de investigación: Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico - Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT).

A súa investigación céntrase en torno á análise morfolóxica e funcional dos materias líticos prehistóricos de contextos funerarios e domésticos propios do noroeste ibérico na prehistoria recente; as orixes do asentamento no noroeste ibérico e a transición entre os derradeiros cazadores-recolectores e os primeiros grupos de agricultores; a análise da arte rupestre galega, os megalitos e a arte rupestre paleolítica do noroeste ibérico.

Na actualidade é investigador principal do proxecto “Dinámicas poblacionales y tecnológicas durante el Pleistoceno final-Holoceno de las Sierras Orientales del Noroeste ibérico” (PID2019-107480GB-I00), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación con programa estatal “Generación de Conocimiento”.

Entre as súas numerosas publicacións cabe sinalar: 

  • Rodríguez, X.P., Otte, M., de Lombera, A. & Fábregas, R. eds. (2021): “Palaeolithic of Northwest Iberia and beyond: multidisciplinary approaches to the analysis of Late Quaternary hunter-gatherer societies”. Comptes Rendus Palevol.
  • Rodríguez Rellán, C., Nelson, B.A. & Fábregas Valcarce, R. eds. (2020): A taste for green: a global perspective on ancient jade, turquoise and variscite exchange. Oxbow Books, Oxford.
  • Cubas, M. et alii. (2020): “Latitudinal gradient in dairy production with the introduction of farming in Atlantic Europe”. Nature Communications 11 (1): 2036.
  • González-Fortes, G. et alii. (2019) “A Western route of prehistoric human migration from Africa into the Iberian Peninsula”. Proceedings of the Royal Society B 286.
  • Steelman K., Lombera, A., Viñas, R., Rodríguez, X.P.. Carrera, F., Rubio, A. & Fábregas, R. (2017): “Cova Eirós: an integrated approach to dating the earliest known cave art in NW Iberia”. Radiocarbon 59.1: 151-164.

PROXECTOS