Pedro Varela Vázquez

ORCID:000-0002-9276-669X

Pedro Varela Vázquez é profesor axudante doutor na área de Historia e Institucións Económicas do Departamento de Economía Aplicada da USC. Tamén é secretario do Departamento de Economía Aplicada e membro do Grupo de investigación en Estudos de Historia Empresarial e Sectorial. Pesca, Industria e Comercio (GESPIC)

As súas liñas de investigación céntranse na historia da tecnoloxía e a innovación, historia empresarial, nas políticas de innovación, así coma nos modelos de estimación do impacto económico das enerxías renovables e nas políticas de desenvolvemento sectorial.

Entre as súas principais producións científicas cabe destacar: 

  • Varela-Vázquez, P.; Espido Bello, M.C. y de Francisco, C. (forthcoming): El sueño que no fue: el cultivo del lúpulo en Galicia, 1914-1981, Historia Agraria.
  • Varela-Vázquez, P., Carmona-Badía, X., González-López; M. y Guntín-Araújo, X. (2022): Aprendizaje institucional y formación de políticas científico-tecnológicas y de innovación en Galicia: un enfoque histórico, 1981-2020, Investigaciones de Historia Económica, 18(1), 1-11.
  • Varela-Vázquez, P. & González-López, M. (2020): The effects of projects funded by the EU Framework Programmes on regional innovation and scientific performance. En: M. González-López y B.T. Asheim: Regions and Innovation Policies in Europe. Learning from the Margins, pp. 162–187. Cheltenham: Edward Elgar.
  • Varela-Vázquez, P., Sánchez-Carreira, M.C. & Rodil-Marzábal, Ó. (2019): A novel systemic approach for analysing offshore wind energy implementation, Journal of Cleaner Production, 212, p. 1310-1318.
  • Sánchez-Carreira, M.C., Peñate-Valentín, M.C. & Varela-Vázquez, P. (2019): Public procurement of innovation and regional development in peripheral areas, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 32(1).
  • Varela-Vázquez, P., Sánchez-Carreira, M.C. (2017): Estimation of the potential effects of offshore wind on the Spanish economy, Renewable Energy, 111, p. 815-824.

PROXECTOS

No data was found