Mikel Díaz Rodríguez

ORCID:0000-0002-2703-1507

Mikel Díaz Rodríguez é investigador posdoutoral ‘Margarita Salas’ na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, actualmente está realizando unha estancia na Universidade de Aarhus (Dinamarca). Obtivo o título de doutor na USC (2020). Forma parte do Grupo de Estudos para a Prehistoria do Noroeste Ibérico-Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEPN-AAT).

As súas liñas de investigación céntranse na aplicación da estatística e a análise espacial ao estudo das sociedades do Paleolítico e da Prehistoria en xeral. O proxecto a desenvolver durante a súa Margarita Salas baséase no estudo da extinción dos neandertais, a través do análise das tendencias espacio-temporais dos xacementos habitados polos neandertais e os primeiros Humanos Anatómicamente Modernos (HAM) no SW de Europa durante o MIS 3.

Actualmente participa no proxecto de investigación “Dinámicas poblacionales y tecnológicas durante el Pleistoceno final-Holoceno de las Sierras Orientales del Noroeste Ibérico” da USC, no proxecto CLIOARCH financiado polo ERC (nº 817564) e tamén no proxecto NeanderEDGE, financiado polo IRFD (nº 9062-00027B).

Entre as súas principais publicacións destácanse as seguintes: 

  • Méndez-Quintas, E.; Santonja, M.; Pérez-González, A.; Díaz-Rodríguez, M. (2022). Lithic taphonomy and site formation processes of the late Middle Pleistocene Acheulean assemblages at Arbo site (Miño River basin, Spain) / Journal of Archaeological Science: Reports. 43: 103453
  • Díaz-Rodríguez, M. & Fábregas-Valcarce, R. (2022). Evaluating the effectiveness of three spatial cluster analysis methods on Palaeolithic site location distributions in Galicia, NW Iberian Peninsula / Journal of Archaeological Science: Reports. 41: 103323.
  • de Lombera Hermida, A.; Rodríguez Álvarez, X. P.; Ameijenda Iglesias, A.; Díaz Rodríguez, M.; Rey Rodríguez, I.; Valverde Tejedor, I.; Pérez Alberti, A.; Cunha, P.; Bal García, H.; Aldea Moreira, X.; Lorenzo Salgueiro, C.; Mosquera Castro, T.; Fábregas Valcarce, R. (2021). Between two worlds: Cova Eirós and the Middle-Upper Palaeolithic transition in NW Iberia / Comptes Rendus Palevol. 20(42): 859-886.
  • Díaz-Rodríguez, M.; Fábregas-Valcarce, R.; de Lombera-Hermida, A. & Rodríguez-Álvarez, X. P. (2021). Análisis locacional del yacimiento Paleolítico de Cova Eirós (Triacastela, Lugo) / Estudos Do Quaternário. 20: 14-32.
  • Rey-Rodríguez, I.; López-García, J. M.; Bennasar, M.; Bañuls-Cardona, S.; Blain, H. A.; Blanco-Lapaz, Á.; Rodríguez-Álvarez, X. P.; de Lombera-Hermida, A.; Díaz-Rodríguez, M.; Ameijenda-Iglesias, A.; Agustí, J.; Fábregas-Valcarce, R. (2016). Last Neanderthals and First Anatomically Modern Humans in the NW Iberian Peninsula: Climatic and environmental conditions inferred from the Cova Eirós small-vertebrate assemblage during MIS 3 / Quaternary Science Reviews. 151: 185-197.

PROXECTOS

No data was found