Miguel Cabo Villaverde

ORCID:0000-0002-8099-3895

Miguel Cabo Villaverde é profesor titular na área de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte do grupo de investigación Historia Agraria e Política do Mundo Rural (HISTAGRA).

As súas liñas de investigación inclúen a historia rural, o asociacionismo, a historia política e os procesos de nacionalización entre a Restauración e mediados do século XX.

Entre as súas publicacións científicas destacan: 

  • 2013. “Pisando la dudosa luz del día: el proceso de democratización en la Galicia rural de la Restauración” (with Antonio Miguez), Ayer, ISSN 1134-2277, N. 89, 2013, pp. 43-65.
  • 2014. “Fascism and modernity in the European countryside: a global view” (with Lourenzo Fernández Prieto and Juan Pan-Montojo), in Fernández Prieto, L., Pan-Montojo, J. y Cabo, M. (eds.) Agriculture in the Age of Fascism. Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 1922-1945, Turnhout (Bélgica): Brepols Publisher, ISBN 978-2-503-55248-4, pp.19-41.
  • 2015. “Las otras guerras de nuestros antepasados: la violencia comunitaria en la Galicia rural contemporánea” (with José Manuel Vázquez Varela), Hispania, vol. LXXV, n. 251, pp. 781-804, ISSN: 0018-2141.
  • 2020 “Agrarian movements, the national question, and democracy in Europe, 1880-1945”, (with Lourenzo Fernández Prieto), in Núñez Seixas, X.M. (ed.), The First World War and the Nationality Question in Europe, Leiden, Brill, p. 226-290 ISBN 978-90-04-44224-5
  • 2022. “Agrarian parties in Europe prior to 1945 and beyond” in Leen Van Molle, Laurent Brassart, Corine Marache & Juan Pan Montojo (eds.) Making Politics in the European Countryside, from the 1780s to the 1930s, Turnhout, Brepols. ISBN: 978-2-503-59506-1

PROXECTOS

No data was found