Manuela Costa Casais

ORCID:0000-0003-1129-6751

Manuela Costa Casais é profesora axudante doutora no departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte do grupo de investigación GEMAP.

As súas liñas de investigación céntranse no paleoambiente, na xeomorfoloxía costeira, na xeoarqueoloxía e no patrimonio natural. De forma máis específica, a súa investigación aborda o desenvolvemento da paisaxe no noroeste peninsular, a través de estudos de paleoambiente, aplicados na costa e en contextos arqueolóxicos.

Entre as súas principais contribución científicas pódense atopar: 

  • Domínguez-Almansa, A., Costa-Casais, M., Riveiro-Rodríguez, T. (2021) Chapter 15: Cliffs with memory: Historical and social teacher training via climatic and environmental transformations. En: Cosme Jesús Gómez Carrasco, Pedro Miralles Martínez and Ramón López Facal (Eds.) Handbook of Reseach Teacher Education in History and Geography. Peter Lang GmbH, Berlín, pp. 331-354.
  • Blanco-Chao, R., Cajade-Pascual, D.; Costa-Casais, M. (2020). Rotation, sedimentary deficit and erosion of a trailing spit inside ria of Arousa (NW Spain). Science of The Total Environment, 749.
  • Blanco-Chao, R.; Costa-Casais, M.; Cajade-Pascual, D.; Gómez-Rey, G. (2019) Coastal retreat and sedimentation during the Last 3000 years. Atlantic Coast of NW Spain. Journal of Marine Science and Engineering. 7, 331.
  • Tallón-Armada R; Costa-Casais M; Blanco-Chao R; Taboada Rodríguez T; Martínez-Cortizas A. (2018) Paleoenvironmental reconstruction of an urban archaeological site: the Roman salt mines of Vigo, northwest Iberia. Geoarchaeology. 33:112–126.
  • Martínez Cortizas, A., Ferro Vázquez, C. Kaal, J., Biester, H., Costa-Casais, M., Taboada Rodríguez, T., Rodríguez Lado, L. (2016) Bromine accumulation in acidic black colluvial soils. Geochimica et Cosmochimica Acta. V. 174: 143-155.
  • Costa Casais, M.; Caetano Alves, M.I.; Blanco Chao, R. (2015) Assessment and Management of the Geomorphological Heritage of Monte Pindo (NW Spain): A Landscape as a Symbol of Identity. Sustainability, 7: 7049-7085.
  • Ferro-Vázquez, C., Nóvoa-Muñoz, J.C., Costa-Casais, M., Klaminder, J., Martínez-Cortizas, A. (2014) Metal and organic matter immobilization in temperature podzols: a high-resolution study. Geoderma, 217-218: 225-234.
  • Costa-Casais, M., Caetano Alves, M.I. (2013). Geological heritage at risk in NW Spain. Quaternary deposits and landforms of “Southern Coast” (Baiona-A Garda). Geoheritage, nº 5: 227-248. DOI: 10.1007/s12371-013-0083-7.

PROXECTOS

No data was found