Luz Paz Agras

ORCID:0000-0002-1414-9418

Luz Paz Agras é Profesora Titular no Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición da Universidade da Coruña. Forma parte do grupo de investigación: Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica y Patrimonio (GICAP).

As súas liñas principais de investigación versan sobre as estratexias arquitectónicas para a preservación e a activación do patrimonio e o proxecto desde as interferencias entre arte e arquitectura.

Entre os seus proxectos está o deseño dun prototipo de equipamento dotacional para maiores no rural galego, froito dun convenio entre a Universidade da Coruña e a Deputación de Lugo ou a participación no proxecto das Escolas da Emigración do Consello da Cultura Galega.

Entre as súas principais publicación pódense atopar: 

  • (2020) “Proyectos de vivienda colectiva en el rural gallego de los años 70 y 80: Iniciativas experimentales a pequeña escala”. De la chabola al barrio social. Arquitecturas, políticas de vivienda y actitudes sociales de la población en la Europa del Sur (1920-1980). Granada: Editorial Comares (185-205).
  • (2018) “El espacio de la experiencia en las arquitcturas de Richard Hamilton”. Proyecto, progreso, arquitectura 19 (100-117).
  •  (2018) [con Emma López-Bahut] “Landscape and the spacial materialisation of democracy in Marinaleda, Spain” Defining Landscape Democracy. A path to spacial justice. Cheltenham (178-188).
  • (2017) Casas internacional: Casas en Galicia, Siglo XX. Buenos Aires: Diseño Editorial.
  • (2015) Explorar los límites del arte y arquitectura en las exposiciones de las vanguardias. Buenos Aires: Diseño Editorial.

PROXECTOS

No data was found