José Carlos Sánchez Pardo

ORCID:0000-0003-2899-4951

José Carlos Sánchez Pardo é Profesor Titular na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela, onde participa como investigador no Grupo SÍNCRISIS, de Investigación en Formas Culturais (SIFC, GI-1919).

As súas principais liñas de investigación inclúen a arqueoloxía e a historia medieval con especial atención ao estudo das paisaxes históricas da Galicia Medieval.

Na actualidade traballa nos proxectos: “Arqueología de los paisajes monásticos en la Galicia Altomedival (siglos VIII-XII)” (PID2020-119365GA-100), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación e “Ecologías y economías locales en la Alta Edad Media” (EUR2021-122009), financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación.

As súas principais aportacións científicas inclúen:

  • SÁNCHEZ-PARDO, J.C.; MARRON, E. H.; CRINGACI TIPLIC, M. (eds) (2020), Ecclesiastical Landscapes in Medieval Europe. An archaeological perspective. Oxford, Archaeopress. ISBN 9781789695410.
  • SÁNCHEZ-PARDO, J. C.; CARRERO-PAZOS, M.; FERNÁNDEZ FERREIRO, M.; ESPINOSA-ESPINOSA, D. (2020), “Exploring the landscape dimension of the early medieval churches. A case study from A Mariña region (north-west Spain)” Landscape History 41(1), pp. 5-28.
  • SÁNCHEZ-PARDO, J. C. (2016), “The creation of ecclesiastical landscapes in early medieval Galicia (Northwest Spain, 5th-10th centuries)”, en: O’Carragain, Tomás y Turner, Sam (Eds), Making Christian Landscapes in Atlantic Europe. Conversion and Consolidation in the Early Middle Ages, University of Cork, Cork, pp. 367-381.
  • SÁNCHEZ-PARDO, J. C. (2013). “Powers and rural landscapes in Early Medieval Galicia. Towards a re-incorporation of Archaeology in the Historical Discourse”. Early Medieval Europe 21 (2), pp. 140-168.
  • SÁNCHEZ-PARDO, J. C. (2010). “Poblamiento rural tardorromano y altomedieval en Galicia. Una revisión arqueológica”. Archeologia Medievale XXXVII, pp. 285-306.

PROXECTOS