Isidro Dubert

ORCID:0000-0002-4662-2863

Isidro Dubert é catedrático de historia na facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte do grupo de Investigación en Historia Moderna.

As súas liñas de investigación xiran ao redor da historia da familia, as migración campo-cidade, a historia da vellez e o envellecemento poboacional, a mortalidade, así como a sexualidade pre e extramarital.

Actualmente dirixe un proxecto de consolidación de unidades de investigación competitivas, financiado polo Plan galego IDT - Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario Galego.

Entre as súas publicacións cabe subliñar: 

  • Isidro Dubert e Antía Pérez Caramés, eds., Invasión migratoria y envejecimiento demográfico: dos mitos contemporáneos, Madrid, La Catarata, 2021.
  • Isidro Dubert, e Vincent Gourdon, eds., Inmigración, trabajo y servicio doméstico en la Europa urbana, siglos XVIII-XX, Casa de Velázquez, Madrid, 2017.
  • Isidro Dubert, "Trends and internal dynamics of illegitimacy in northwest Spain: rural Galicia, 1570-1899", Continuity and Change, 33, 1, 2018, pp. 87-116.
  • Isidro Dubert, Michel Oris et Jérome L. Viret, "Vieillir : les apports de la démographie historique et de l'histoire de la famille", Annales de Démographie Historique, 1, 2015, pp. 201-229.
  • Isidro Dubert, “Elderly, Family and Age support in Galicia at the end of the Ancien Regime”, Journal of Family History, 37, 2, April, 2012, pp. 175-196.
  • Isidro Dubert, “L’abandon d’enfants dans l’Espagne de l’Ancien Regime: réevaluer l’ampleur et les causes du phénomène”, Annales de Démographie Historique, 2013, 1, pp. 165-210.
  • Isidro Dubert, “Modernity without Modernization: The Evolution of Domestic Service in North-West Spain, 1752-1900”, Gender & History, 18, 2, 2006, pp. 199-211.

PROXECTOS