Edelmiro López Iglesias

ORCID:0000-0002-1563-9371

Edelmiro López Iglesias é Profesor Titular e Director do Departamento de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela. De 1999 a 2005 foi Director do Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA); e de agosto de 2005 a abril de 2009 ocupou o cargo de Director Xeral de Desenvolvemento Rural na Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Actualmente coordina o Grupo de investigación de Referencia Competitiva Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social (ECOAGRASOC, GI-1899).

As súas liñas de investigación céntranse na economía e política agraria, con especial atención á dinámica das estruturas agrarias e á mobilidade e abandono de terras, o desenvolvemento rural e a economía rexional.

Actualmente participa en proxectos de investigación como: SHERPA - Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors. Call H2020-RUR-2019-1 (862448), financiado pola Comisión Europea no marco do programa Horizonte 2020; ou Grupo Operativo GAyAS: comida de origen, desde la aldea a casa, financiado polo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación na Convocatoria de ayudas a grupos operativos de la AEI-Agri, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. A iso únense as actividades de transferencia, plasmadas na dirección de contratos e convenios con diversas entidades públicas e privadas.

Entre as súas publicacións máis salientables nos últimos anos inclúense:

  • Corbelle-Rico, E.; Sanchez-Fernandez, P.; López-Iglesias, E.; Lago-Peñas, S.; Da-Rocha, J.M. (2022): Putting Land to Work: An Evaluation of the Economic Effects of Recultivating Abandoned Farmland. Land Use Policy, 112.
  • Martínez-Filgueira. X.M.; Peón, D.; López-Iglesias, E. (2022): Determinants of innovation by agri-food firms in rural Spain: An MCA PLS-SEM analysis. International Food and Agribusiness Management Review, 25(1): 103-119.
  • Vázquez-González, I.; Pérez-Fra, M.M.; García-Arias, A.I.; Valdês-Paços, B.; López-Iglesias, E. (2021): Rendered Agroecosystem Services and Dysservices of Dairy Farming: A Bottom-Up Approach in Galicia (Spain). Sustainability,13(15).
  • Peón, D.; Rodríguez-Álvarez, J.; López-Iglesias, E. (2019): Spread or backwash: The impact on population dynamics and business performance of a new road in a rural county of Galicia (Spain). Papers in Regional Science, 98(6): 2479-2502.
  • López-Iglesias, E., Peón, D., Rodríguez-Álvarez, J. (2018): Mobility innovations for sustainability and cohesion of rural areas: A transport model and public investment analysis for Valdeorras (Galicia, Spain). Journal of Cleaner Production, 172: 3520-3534.
  • Martínez-Filgueira, X., Peón, D., López-Iglesias, E. (2017): Intra-rural divides and regional planning: an analysis of a traditional emigration region (Galicia, Spain). European Planning Studies, 25(7):1237-1255.

PROXECTOS