Daniel Lanero Táboas

ORCID:0000-0001-6782-0167

Daniel Lanero Táboas é profesor Titular no Departamento de Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte do grupo de investigación: Historia Agraria e Política do Mundo Rural.

As súas liñas de investigación encádranse no campo da historia social e do mundo rural, a mobilización política e o conflito social na España rural no período franquista e de transición; analizando tamén o impacto das ditaduras fascistas europeas no político e no social, en perspectiva comparada. Os seus estudos máis recentes analizan a problemática das desigualdades no acceso á vivenda e as novas formas de configuración do estado de benestar, poñendo o foco en Galicia, España, Portugal e outros países do sur de Europa. 

 

Nos últimos anos ten participado como investigador principal en proxectos como:

Políticas públicas de vivenda e actitudes sociais da poboación en España: Unha visión a longo prazo (1900 – 1990)”; “Movilización social y poder local: la España rural entre la continuidad y el cambio político (1968 - 1982)”;  “Movilización política y conflictividad social en el mundo rural español durante el tardofranquismo y la transición a la democracia (1968 – 1982)” ou “Mobilización política e conflitividade social nun contexto de grandes cambios: a Galicia rural durante o tardofranquismo e a transición (1960 – 1982)”. 

Entre as súas publicacións máis destacadas inclúense:

  • BARCELÓ PRATS, J.; LANERO TÁBOAS, D.: “From Abandonment to Hospitalisation: Evolution of Hospital Care in Rural Spain (1936 – 1975)”, Social History of Medicine, Oxford University Press, 2022. Advanced Articles;
  • LANERO, D.: "Travelling is a pleasure...Leisure Control, Tourism and Images of the Other in the Iberian Fascist Dictatorships", Journal of Contemporary History, July 2017: 10.1177/0022009417704895;
  • LANERO, D.; FDEZ PRIETO, L.: "Technology Policies in Dictatorial Contexts. Spain and Portugal", in Martiin; Pan - Montojo & Brasley (eds.): Agriculture in Capitalist Europe, 1945 - 1960, Oxford - New York, Routledge, 2016, pp. 165 – 184;
  • LANERO, D.: "The Portuguese Estado Novo: programmes and obstacles to the modernization of agriculture (1933 - 1950)", in Fdez Prieto, Pan - Montojo & Cabo (eds.): Agriculture in the Age of Fascism. Authoritarian Technocracy and Rural Modernization, 1922 - 1945, Turnhout, Brepols, 2014, pp. 85 – 111; ou
  • FREIRE, D.; LANERO, D.:"The Iberian dictatorships and agricultural modernisation after Second World War" in Moser & Varley (eds.): Integration through subordination. The Politics of Agricultural Modernisation in industrial Europe, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 183 – 201.

PROXECTOS

No data was found