Carmen Villarino Pardo

ORCID:0000-0002-1355-3574

Carmen Villarino Pardo é Profesora Titular do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela. É membro do Grupo Galabra de Estudos dos Sistemas Culturais Galego, Luso, Brasileiro e Africanos de Lingua Portuguesa da USC (GI-1811).

As súas liñas de investigación máis recentes céntranse na análise de procesos -sobre todo do Brasil- de internacionalización cultural e literaria (feiras internacionais do libro, festivais literarios, diplomacia cultural e soft power) e do papel que neles xogan os diversos actantes e axentes de intermediación cultural.

Proyectos en vigor:

Actualmente participa como investigadora no proxecto “GALABRA. Consolidación e estructuración de unidades competitivas de investigación. Grupos de Crecemento Potencial (GCP)”, financiado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

Nos últimos anos, foi investigadora principal do proxecto “Nuevas estrategias de promoción cultural. Las Ferias Internacionales del Libro y la condición de invitado de honor” (Ref. FFI2017-85760-P, www.culturfil.org). Financiado pola Agencia Estatal de Investigación- Ministerio de Economía, Industria y Competitividad e Fondos FEDER.

Entre a súas publicacións máis destacadas inclúense:

  • Villarino Pardo, M.Carmen (2022). “¿Visibilizar cultura(s) a través de ciudades? El papel de las ferias internacionales del libro y la condición de ciudad invitada de honor” en Anastasio, M.; M. Bosshard y F. Cervantes Becerril (Eds.). Las ferias del libro como espacios de negociación cultural y económica. Vol. 2, Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 177-214. ISBN 978-84-9192-028-1.
  • Villarino Pardo, M.Carmen (2021). “Tipología de ferias internacionales del libro. Una propuesta de análisis: ProLibEx” en Villarino Pardo, M. Carmen; Iolanda Galanes Santos y Ana Luna Alonso (Eds.). Promoción cultural y Traducción. Ferias internacionales del libro e invitados de honor. Berna/Berlín/Bruxelas/New York/Oxford: Peter Lang, 59-74. ISBN: 978-3-0343-4210-0.
  • Villarino Pardo, M. Carmen (2018). "El papel de los agentes literarios en las dinámicas de campo El caso de Brasil en la actualidad". Iberomania, 88 (2), 203- 217.
  • Villarino Pardo, M. Carmen (2018). “As feiras internacionais do livro e a condição de convidado de honra: uma vitrine (também) para a promoção da leitura no exterior?.” Estudos de literatura brasileira contemporânea, n. 55, 151-176.
  • Villarino Pardo, M. Carmen (2016). “Estrategias y procesos de internacionalización. Vender(se) y mostrar(se) en ferias internacionales del libro”. Galanes Santos, Iolanda; Ana Luna, Silvia Montero, Áurea Fernández (Eds.): La traducción literaria. Nuevas investigaciones. Granada: Comares, 73-92.
  • Villarino Pardo, M. Carmen (2014). "As feiras internacionais do livro como espaço de diplomacia cultural", Brasil/Brazil. Revista de Literatura Brasileira/A Journal of Brazilian Literature, n. 50, 134-154.

PROXECTOS

No data was found