Begoña Fernández Rodríguez

ORCID:0000-0003-4841-1573

Begoña Fernández Rodríguez é Profesora Titular no Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela. É membro do Grupo de Investigación Iacobus. Proxectos e estudos sobre patrimonio cultural (GI-1907).

As principais liñas de investigación nas que traballa son a iconografía e arte medieval, o patrimonio cultural, e a súa protección e restauración. Na actualidade centra os seus estudos no impacto das infraestruturas hidroeléctricas no territorio e o seu patrimonio cultural, poñendo o foco nas cuncas dos ríos Miño e Sil.

Actualmente participa como investigadora principal no proxecto “Nuevos Paisajes Olvidados. Agua, patrimonio y territorio cultural” (POD2019- 108932GB). Entidade Financiadora. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Entre a súas publicacións recentes cómpre salientar:

  • Fernández Rodríguez, B. (2021), “Huellas sumergidas en el “Río del Olvido. El embalse de As Conchas,la Vía Nova y su patrimonio Cultural”, Erph, Revista electrónica del Patrimonio Cultural, ISSN: 1988-7213, nº. 28, pp. 137-166.
  • Fernández Rodríguez, B. (2021), “El silencio del agua. Paisaje cultural y electricidad: el aprovechamiento del Miño”, Norba Revista de Arte, ISSN: 0213-2214, num. XLI, pp. 95- 116.
  • Fernández Rodríguez, B. (2020) Las nuevas Atlántidas: la afectación de monumentos por la política hidráulica española en el siglo XX. Santiago de Compostela, Andavira,  ISBN. 9788412365726.
  • Fernández Rodríguez, B. (2019)“¿Qué hacer con la memoria?. Traslado de monumentos y urbanismo de nueva planta”. Eikonocity, Storia e Iconograia delle Cittá e dei Siti Europei, ISSN: 2499-1422, V 4. N. 2, pp. 87-101.
  • Fernández Rodríguez, B. (2014), El reflejo del tiempo. El conjunto histórico de Baiona, Santiago de Compostela, Andavira. ISBN. 978-84-8408-792-2.

PROXECTOS