Antonio Míguez Macho

ORCID: 0000-0001-7978-7659

Antonio Míguez Macho é Profesor Contratado Doutor no Departamento de Historia da Universidade de Santiago de Compostela e Vicedecano da Facultade de Xeografía e Historia. Froma parte do grupo de investigación: Historia Agraria e Política do Mundo Rural (HISTAGRA).

Entre as súas liñas de investigación destaca o estudo da  historia dos movementos sociais e os procesos de construcción da ciudadanía, da memoria e o pasado traumático, con particular atención ás formas adoptadas pola violencia contra a poboación civil, as actitudes sociais contra a violencia e os procesos de transmisión memorial do pasado en perspectiva comparada.

Neste momento toma parte no proxecto “Definición, cartografiado y propuesta de intervención sobre los lugares de memoria del Golpe de 1936, la Dictadura franquista y la Resistencia (Galicia, 1936‐1952)”, Secretaría de Estado de Memoria Democrática (2022)

Destacan, entre as súas publicacións:  

  • Antonio Míguez Macho, “Spain 1936-1945: Coup d’État and Genocidal Practices in the Destruction of ‘Anti-Spain’”, Cambridge World History of Genocide, vol. III “Genocide in the Contemporary Era, 1914‐2020, Ben Kiernan, ed. (New York, Cambridge University Press, forthcoming 2022);
  • Antonio Míguez Macho, “The Last Crusade: Holy War and Genocidal Practices in the Case of the Spanish Civil War (1936–1939)”, Routledge Handbook on Religion and Genocide, Sara E. Brown e Stephen Smith, ed. (London: Routledge, 2021);
  • Antonio Míguez Macho (ed.), Sites of Violence and Memory in Modern Spain. From the Spanish Civil War to the Present Day (London: Bloomsbury, 2021);
  • “Un pasado negado. Lugares de violencia y lugares de memoria del golpe, la guerra civil y el franquismo”, Confluenze. Revista di Studi Iberoamericani, 10(2), 2018, 127-151. Editorial: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna. DOI: https://doi.org/10.6092/issn.2036-0967/8885. País de Publicación: Italia. ISSN: 2036-0967; ou
  • Antonio Míguez Macho, The Genocidal Genealogy of Francoism: violence, memory and impunity (Brighton: Sussex Academic Press, 2016).

PROXECTOS