Ana Isabel García Arias

ORCID:0000-0002-7440-0715

Ana Isabel García Arias é profesora titular no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, onde desenvolve a súa investigación nos campos da economía, a socioloxía e a política agraria. Forma parte do grupo de investigación: Grupo de Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social (ECOAGRASOC). É membro da Xunta directiva da Asociación Española de Economía Agraria dende 2018. Tamén é membro da Comisión de Sustentabilidade do Cluster do Sector Agroalimentario Galego (CLUSAGA) dende 2020.

As súas principais liñas de investigación están relacionadas cos procesos de cambio agrario e coa avaliación de políticas ambientais na agricultura

Na actualidade ven participando en proxectos financiados tanto con fondos nacionais como internacionais como son:

 • Grupo operativo GAyAS: comida de origen, desde la aldea a casa -. GRUPOS OPERATIVOS 2020 (2020-PN217), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 • Consolidación 2020 GRC GI-1899 Economía Agroalimentaria e Medioambiental, Desenvolvemento Rural e Economía Social -ECOAGRASOC (2020-PG013).
 • Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors (SHERPA) (2019-PI052), HORIZON 2020. UNIÓN EUROPEA-HORIZONTE 2020.
 • Project. Atlantic POSitiVE. Preservación de los servicios de polinización a través del desarrollo de métodos conjuntos para el control de la especie invasora Vespa velutina (2018-PI081), INTERREGV. EUROPEAN UNION-ATLANTIC AREA (Universidad de Santiago de Compostela).
 • Análise do sector lácteo galego -dentro do proxeto 'Propagating innovations for more resilient dairy marming in the atlantic area' (DAIRY-4-Future) (Interrreg atlantic area EAPA_304/2016) (2018-CP127).

Entre as súa produción máis salientable inclúese: 

 • Ibán Vázquez González; María do Mar Pérez Fra; Ana Isabel García Arias; Bernardo Valdês Paços; Edelmiro López Iglesias. 2021. Rendered Agroecosystem Services and Dysservices of Dairy Farming: A Bottom-Up Approach in Galicia (Spain). Sustainability. MDPI. 13, pp.8509.
 • de Moura, R.A.; Ferreira-Neto, A.; Pérez-Fra, M.; García-Arias, A.I.2021. Symmetries and Asymmetries in Collective Management: Comparing Effects on Resilience and Rural Development in Galician Common Lands and the Brazilian Extractive Reserves. International Journal of the Commons. 15-1, pp.35-49.
 • Rocío Toxo Asorei; Ana Isabel García Arias. 2018. Caracterización das migracións no rural galego do século XXI.SEMATA. Universidad de Santiago de Compostela. 30, pp.123-143.
 • García-Arias, A. I., González Vázquez, I.; Sineiro García, F.; Pérez-Fra, Mar. 2015. FARM DIVERSIFICATION STRATEGIES IN NORTHWESTERN SPAIN: FACTORS AFFECTING TRANSITIONAL PATHWAYS revista: Land Use Policy. 49, pp.413-425. ISSN 0264-8377.
 • Sineiro-García; F.; Vázquez-González; I.; García-Arias; A. I. 2014. “Mountain Family Farms in Galicia, Spain: Challenges and Strategies”. Mountain Research and Development. 34 (4), pp.375-385. ISSN 0276-4741.
 • Cabana Iglesia, A.; García Arias, A. I.; Pérez Fra, María do Mar; Rodríguez López, A.2013. “El común de unos pocos. La infrautilización del monte vecinal en la montaña oriental gallega”.revista: Referencia revista: Ager: Revista de Estudios dobre Des. Nº 15, pp.75-113.
 • Pérez Fra; MM; Edelmiro López-Iglesias; Ana I. García-Arias; Francisco Sineiro; Roberto Lorenzana. 2012. Representativesee and civic participation in rural development programs. The case of prodder program in Galicia (Spain). Outlook on agriculture. pp.215-220.

PROXECTOS

No data was found