Órganos de goberno

O Consello Reitor é o órgano superior de goberno do centro, está presidido por quendas por un dos reitores das tres universidades públicas do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

A composición do Consello Reitor integra as seguintes estruturas:

  • Presidencia. Antonio López Díaz (Reitor da USC)
  • Vicerreitorías de cada unha das universidades 

          Pilar Bermejo Barrera (Vicerreitora de Política Científica da USC)

          Jerónimo Puertas Agudo (Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC)

          Belén Rubio Armesto (Vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación da UVigo)

 

  • Xerencia das universidades

          Javier Ferreira Fernández (USC)

          Maria Jesús Grela Barreiro (UDC)

          Yolanda Lesmes Romero (UVigo)

 

  • Dirección científica do centro. Lourenzo Fernández Prieto
  • Dirección adxunta do centro. Laura Oso Casas
  • Dirección adxunta de transferencia. Xavier Simón Fernández