Consolidación de Unidades de investigación competitivas del SUG. Grupos con potencial de crecimiento (GPC) – Estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa (GALABRA) / ED431B 2020/040

Duración: 01/01/2020- 30/12/2022
Entidad financiadora: Xunta de Galicia

Investigador/a principal

Tipo de proyecto​:
Autonómico