Yamilé Pérez Guilarte

ORCID:0000-0002-2086-3765

Yamilé Pérez Guilarte é Profesora Axudante Doutora no Departamento de Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación na Universidade da Coruña, onde participa como investigadora no Grupo ARTE-FACTO de Investigación en Procesos Artísticos Comtemporáneos, Patrimoniais e de Mediación Cultural en Contextos Educativos (G000796).

As súas liñas de investigación son a educación patrimonial, a educación para a ciudadanía global, a didáctica das ciencias sociais, a didáctica de xeografía, a xeografía do turismo, a xeografía cultural, a xestión sustentable do patrimonio e a planificación a analise territorial.

Entre as súas publicacións destacan:

  • LOPEZ, L.; PEREZ GUILARTE, Y. (2020). Cultural Tourism and Heritage Education in the Portuguese Way of St. James. En C. Bevilacqua; F. Calabrò y L. Della Spina (Eds.). New Metropolitan Perspectives. Knowledge Dynamics and Innovation-driven Policies Towards Urban and Regional Transition Volume 2 (p. 17 – 35). Springer. Cham ISBN 978-3-030-48278-7
  • PEREZ GUILARTE, Yamilé, BARREIRO QUINTÁNS, Daniel (2019). Using Big Data to Measure Tourist Sustainability: Myth or Reality? Sustainability, 11, 20 (5641). ISSN: 2071-1050. (JCR) https://doi.org/10.3390/su11205641
  • PEREZ GUILARTE, Y. y LOIS GONZÁLEZ, R. C. (2018). Sustainability and Visitor Management in Tourist Historic Cities: the Case of Santiago de Compostela, Spain. Journal of Heritage Tourism, 13 (6), 489 – 505. I.S.S.N.: 1743-873X Online ISSN: 1747-6631. (SCOPUS) https://doi.org/10.1080/1743873X.2018.1435665
  • GUSMAN, I., PÉREZ GUILARTE, Y. y LÓPEZ RODRÍGUEZ, R. (2018). Urban Public Space and Culture: The case of Santiago de Compostela. In Autissier, A, M., Gómez-Montero, J., Abuín A., Ferreti, V. A., Lois González, & R. C., Wehrhahn, R. (Eds.), Urban Dynamics: Conflicts, Representations, Appropiations and Policies, 285 – 299. Berlin: Peter Lang. I.S.B.N.: 978-3-631-74711-7 (impreso), E-ISBN: 978-3-631-75802-1 (E-PDF), E-ISBN: 978-3-631-75803-8 (EPUB), E-ISBN: 978-3-631-75804-5 (MOBI). DOI: https://doi.org/10.3726/b14224
  • LÓPEZ, L.; PEREZ GUILARTE, Y.; LOIS GONZÁLEZ, R. C. (2017). The Way to the Western European Land’s End. The Case of Finisterre (Galicia, Spain). Italian Journal of Planning Practice, 7(1), 186 – 212. I.S.S.N.: 2239-267X. (SCOPUS) http://www.ijpp.it/index.php/it/article/view/70

PROXECTOS

No data was found