Marco Virgilio García Quintela

ORCID:0000-0001-7211-374X

Marco Virgilio García Quintela é catedrático de Historia Antiga e Decano da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte do grupo de investigación: SÍNCRISIS, Investigación en Formas Culturales.

Entre as súas principais liñas de investigación atópanse a historia antiga, arqueoloxía, antropoloxía histórica, historia das relixións. De forma máis concreta, os seus intereses xiran en torno á construción ideolóxica e cultural das paisaxes.

Actualmente é investigador principal dos proxectos “Los lugares del saber en la Atendas democrática (TOPOSOFÍA)”, financiado pola Fundación BBVA (2019-Po021) e o Ministerio de Ciencia e Innovación (ED431C 2018/01).

Entre as súas principais publicacións recentes atópanse:

  • (2021) El sacrificio animal Galaico-Lusitano. Estudio comparativo de historia de las religiones. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla.
  • (2021) con C. Ferro-Vázquez, R. Blanco-Rotea, J. Sanjurjo-Sánchez, S. García Rodríguez, “Territories of faith: 100 years of landscape multifunctionality in Santa Mariña de Augas Santas (NW Spain)”. Land, 10(9), 992.
  • (2020) con J. Sanjurjo-Sánchez, S. Garcia Rodríguez, “OSL dating of earthen mortars from a medieval building in North Western Spain: Crypt of Basílica de Ascensión (Allariz, Ourense)”. Radiocarbon, 63/3 (678-692).
  • (2017) con A.C. González, “Archaeological footprints of the Celtic calendar?, Journal of Skyscape Archaeology 3/1 (49-78).
  • (2014) Paisajes duales en la Galicia tradicional: estructura, génesis y transformación. Revista de dialectología y tradiciones populares. Antropología. Etnografía. Folklore, 69/1 (29-52).

PROXECTOS