Personal científico

Profesora Titular no Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia da Universidade de Vigo.
Profesor titular no Departamento de Bioloxía funcional da Universidade de Santiago de Compostela, no grupo de estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa (GALABRA, GI-1811).
Profesora titular no departamento de Organización de Empresas e Mercadotécnia da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo da Universidade de Vigo.
Catedrático de Xeografía na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela.
Catedrático, desenvolvendo o seu traballo no Departamento de Filoloxía Galega.
Profesora Titular do Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela.