Juan López Bedoya

ORCID:0000-0002-3498-4904

Juan López Bedoya é investigador posdoutoral Margarita Salas na Universidade de Santiago de Compostela. Obtivo o seu título de doutor en xeografía na Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina) (2021). Forma parte do grupo de investigación: Grupo de Estudios Medioambientales Aplicados al Patrimonio Natural y Cultural. Os seus principais intereses de investigación inclúen a xeomorfoloxía, o patrimonio, a paisaxe, e a ordenación do territorio

Actualmente forma parte dos proxectos de investigación “Plan Estratégico de Turismo de Mañón” financiado pola Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Mañón e “Dozón turismo. Un camiño de natureza e patrimonio” financiado pola Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Dozón.

As súas principais contribucións científicas inclúen:

  • Pérez‐Alberti, A.; Trenhaile, A.S.; Pires, A.; Chaminé, H.I.; López‐Bedoya, J.; Gomes, A. (2012): The effect of boulders on shore platform development and morphology in Galicia, northwest Spain. Continental Shelf Research, Vol. 48, Chap. 3, pp. 122‐137.
  • Pérez Alberti, A.; Blanco Chao, R.; Otero Otero, M.; Macías García, I.; López Bedoya, J. (2009): Cambios ambientais detectados na costa de Galicia durante o Plistoceno e Holoceno e dinámica actual. Evidencias e Impactos do Cambio Climático en Galicia, Capítulo 22, pp. 425-454. Xunta de Galicia, 722 pp. ISBN 978-84-453-4782-9.
  • López Bedoya, J. (2013): A Paisaxe sonora do litoral. European Acoustic Heritage. Research Publication. (Publicación digital. Disc 1). ISBN: 978‐84‐453‐5036‐2, 14pp. Tampere University of Applied Sciences (TAMK) & Grenoble: CRESSON 2012.
  • López Bedoya, J. (Coord) (2013): López Bedoya, J.; Freire Boado, M.A. (2013): Guía de Buenas Prácticas en Sistemas Playa‐Duna. ISBN: 978‐84‐453‐5112‐3, 341pp. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
  • Freire Boado, M.A.; López Bedoya, J. (2020): La Vía de la Plata o Camino del Sudeste como ruta de inmersión cultural. Materiales didácticos del Camino de Santiago. USC, Cátedra do Camiño de Santiago e Peregrinacións / Xunta de Galicia, 211pp. ISBN: 978-84-09-17546-8.

PROXECTOS

No data was found