Indixenismo desarrollista e mobilización indíxena no Brasil contemporáneo: imaxinarios sociais, conflitos medioambientais e loita política / ED481D-2022-002

Duration: 16th May 2022 - 15th May 2024
Funding Entity: Plan Galego IDT Xunta de Galicia

Investigador/a principal

Type of project​:
Autonómico