Scientific staff

Investigadora Distinguida “Beatriz Galindo” sénior do departamento de Historia da USC.
Profesor titular na área de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela. Forma parte do grupo de investigación Historia Agraria e Política do Mundo Rural (HISTAGRA).
Profesor titular no Departamento de Bioloxía funcional da Universidade de Santiago de Compostela, no grupo de estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de lingua portuguesa (GALABRA, GI-1811).
Profesor contratado doutor no departamento de Enxeñaría agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela, onde tamén forma parte do grupo de investigación, Territorio, Biodiversidad (TE-BIO).
Profesor titular de literatura comparada no de departamento de Lingua e literatura españolas, teoría da literatura e lingüística xeral na Universidade de Santiago de Compostela.
Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostrela.
Profesora titular no Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, onde desenvolve a súa investigación nos campos da economía, a socioloxía e a política agraria.
Profesor Titular e Director do Departamento de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela.
Licenciado en Economía pola USC, Doutor en Economía e Empresa pola UDC, e Profesor Axudante Doutor no Departamento de Empresa da UDC.
Profesor Titular no Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola da Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela.
Profesor Titular no Departamento de Historia da Universidade de Santiago de Compostela, onde participa no Grupo de Investigación en Historia Agraria e Política do Mundo Rural (HISTAGRA, GI-1657).
Catedrático en ciencia dos alimentos na Universidade de Vigo.